Sunday, 20 January 2013

first malaysian paperLoyarburok是马来西亚的第一个英文网站,发表关于世界语的文章。


Loyarburok ແມ່ນທໍາອິດທີ່ປະຕູພາສາອັງກິດມາເລເຊຍຊຶ່ງຈັດພີມມາບົດຄວາມກ່ຽວກັບເອສເປຣັງໂຕໄດ້

Loyarburok adalah portal Malaysia pertama Inggeris yang diterbitkan rencana tentang Esperanto.
Loyarburok是馬來西亞的第一個英文網站發表世界語的文章。

Ang Loyarburok ay ang unang Malaysian Ingles portal kung saan nai-publish ang artikulo tungkol sa Esperanto.


Loyarburok எஸ்பெராண்டோ பற்றி கட்டுரை இது முதல் மலேசிய தமிழ்
போர்டல் உள்ளது.

Loyarburok cổng thông tin tiếng Anh đầu tiên của Malaysia đã xuất bản bài viết về Esperanto.

Loyarburok เป็นครั้งแรกพอร์ทัลEsperantoมาเลเซียซึ่งตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับภาษา

Loyar Burok is the first Malaysia English portal which published the article about Esperanto

Loyarburok estas la unua Malajzio anglan portalo kiun eldonis la artikolo pri Esperanto.


http://www.loyarburok.com/human-rights/stupid-me/esperanto-trains-polyglots/

serach more in LoyarBurok for articles regarding Esperanto

No comments:

Post a Comment