Sunday, 24 July 2016

Thursday, 7 July 2016

Pertandingan filem pendek dan melawat negara Cina-- Teh dan SayangSesiapa berminat rekaan fileman pendek, kini anda boleh dapat peluang melawat negara Cina percuma jikalau filem pendek anda memenang hadiah.

Baca peraturannya: