Monday, 11 February 2013

2nd World Esperanto Written TestUji Esperanto Internasional Kedua Ditulis pada tahun ini, 2013. Baca pengumuman, jika Anda tidak bisa membacanya, menggunakan google translator.

セカンドエスペラント国際筆記試験は今年2013年です。あなたがそれを読むことができない場合は、Google翻訳を使用し発表をお読みください。Ang Ikalawang Esperanto International Nakasulat Test sa taon na ito, 2013. Basahin ang anunsyo, kung hindi mo maaaring basahin ang mga ito, gamitin ang google tagasalin.

ການທົດສອບເອສເປຣັງໂຕທີສອງສາກົນຂຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບປີນີ້, 2013. ອ່ານປະກາດ, ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຜູ້ແປພາສາ google.

Thứ hai Esperanto quốc tế viết Test là vào năm nay, năm 2013. Đọc thông báo, nếu bạn không thể đọc nó, sử dụng google dịch.

இரண்டாம் எஸ்பெராண்டோ சர்வதேச எழுதப்பட்டது டெஸ்ட், இந்த ஆண்டு 2013 ஆகும். நீங்கள் அதை படிக்க முடியாது என்றால், கூகுள் மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்படுத்த, அறிவிப்பு வாசிக்க.

第二届世界语国际笔试在今年2013年。阅读公告如果你不能阅读使用谷歌翻译

Esperanto Antarabangsa Ujian Bertulis Kedua adalah pada tahun ini, 2013. Baca pengumuman itu, jika anda tidak boleh membaca, menggunakan penterjemah google.

ทดสอบEsperantoนานาชาติครั้งที่ 2 เขียนเป็นในปีนี้, 2013 อ่านประกาศถ้าคุณไม่สามารถอ่านได้ใช้ Google แปล

The 2nd Esperanto World Written Test is on this year,2013. Read the annoucement, if you cannot read it, use google translator.

第二屆世界語國際筆試在今年2013年。閱讀公告如果你不能閱讀使用谷歌翻譯

에스페란토 국제 필기 시험 올해 2,013입니다. 당신이 그것을 읽을 수없는 경우, 구글 번역기를 사용하여 발표를 참조하십시오.La dato de la 2-a sesio estas la 8a de junio 2013.Ĝi tamen diferencas iom de la unua sesio.
En la plimulto de la urboj eblos nur skriba sesio (detalojn vidu sube), sed en kelkaj lokoj, kie kaj la modernaj teknikaĵoj kaj kompetentuloj troviĝas, eksperimentcele eblos okazigi ankaŭ la parolan parton, por kiu ni uzos skajpon aŭ la servojn de Google +.

Por havi la rajton aranĝi lokajn sesiojn denove sufiĉas se en la sama loko kolektiĝos minimume 5 personoj: sume el ajna(j) nivelo(j). Do, ne necesas, ke por unusola nivelo estu 10 kandidatoj.

Nur skriba sesio
1) konsistas nur el skribaj taskoj (testo pri gramatikaĵoj, skribaj memesprimoj, t.e. leterskribado kaj je C1 nivelo argumentado kaj kompreno de 2 legitaj tekstoj. )
2) daŭras 2/3 aŭ 4 horojn respektive laŭ la niveloj B1/B2 kaj C1.
3) signifas, ke post sukcesa ekzameniĝo la kandidatoj akiros atestilon de ITK, sed nur pri la skriba parto, kaj iam, aliokaze, se ili bezonus kaj volus, ili povus trapasi nur la parolan parton pri kiu ili havos apartan atestilon. La du ekzamenpartoj KUNE konsistigas la KOMPLEKSAN ekzamenon, sed ne necesas trapasi ambaŭ partojn por akiri atestilon.
4) kostas precize la duonon de la tuta koncerna ekzamenkotizo
5) povos okazi sen ĉeesto de du akredititaj ekzamenantoj, tamen inter rigore difinitaj kondiĉoj, sub la reĝisorado de por tiu celo komisiita persono, la t.n ekzamengvidanto.

La parola parto:
1) povos okazi sen ĉeesto de du akredititaj ekzamenantoj, tamen kun speciale trejnita loka persono kaj unu ekstermovada kontrolisto, inter rigore difinitaj kondiĉoj kaj en ejo bone ekipita je retkonekto, retkamerao kaj sonsistemo.
2) konsistas el du partoj: grupe trapasenda laboratoria parto (kontrolo de kompreno de du aŭditaj tekstoj, je ĉiu nivelo ĉ. 40-minuta daŭro), kaj 20-minuta antaŭkomisiona parto
3) la laboratoria parto devas okazi samtage kun la skriba parto
4) la antaŭkomisionan parton necesas aranĝi alitage kaj por ĝi necesas la specialaj teknikaj kaj personaj kondiĉoj, do, certe ne eblos ĉie.
5) post sukcesa ekzameniĝo la kandidatoj akiros atestilon de ITK, sed nur pri la parola parto, kaj iam, aliokaze, se ili bezonus kaj volus, ili povus trapasi nur la skriban parton de la sama nivelo pri kiu ili havos apartan atestilon. La du ekzamenpartoj KUNE konsistigas la KOMPLEKSAN ekzamenon.
6) kostas precize la duonon de la tuta koncerna ekzamenkotizo

Atentu: ne eblas ene de unu sesio miksi la nivelojn, do, ekz. trapasi je B2 la parolan parton kaj je C1 la skriban.

Ni petas la kursgvidantojn kaj klubestrojn konsideri la eblon kaj se ili deziras aliĝi al la tutmonda ekzamentago, kontaktu la ekzamenkomisionon.

Por anonci la simplan deziron kaj indiki ke vi komencas enketi pri la sesio bv. lasi mesaĝon en la speciala parto de la FORUMO aŭ skribu al la suba adreso.
Tiea enskribiĝo ankoraŭ ne signifas sindevigon, nek rajtigon de niaflanke je okazigo de la sesio.
Je konkreta decido de la partopreno kiel unuan kontaktiĝon bv. sendi la sekvajn informojn al la suba adreso:
1) lando, urbo, loko de la planata ekzameno
2) ni petas aparte indiki, se la loko jam okazigis la unuan sesion kaj la helpantoj, lokoj estos la samaj kiel en 2012
3) laŭnivela (proksimuma) kvanto de la kandidatoj
4) nomo, kontakteblo (ankaŭ skajpa kaj telefona) de la loka organizanto kaj eventualaj jam konataj helpantoj.

Proceduro de la ekzamensesio
1) La kursgvidanto/loka organizanto anoncas la intencon okazigi sesion kaj liveras la supre petitajn informojn
2) La komisiono kontrolas la kondiĉojn kaj provas trovi taŭgan gvidonton
3) Okaze de favoraj kondiĉoj la komisiono publikigas la sesion en la retejo de la ekzamenoj kaj la kandidatoj povos tie aliĝi elektronike
4) Okaze de peto de parola sesio necesos pliaj striktaj kaj seriozaj preparoj, trejnado kaj testado de la teknikaĵoj.
5) Je sufiĉe da aliĝoj la komisiono aprobos kaj fiksos la sesion, trejnos la elektitajn gvidontojn kaj faros la necesajn preparlaborojn.
6) La loka organizanto de la sesio kolektas la kotizojn kaj ĝiras la sumon al UEA
7) La komisiono sendos poŝte al la ĉefa ekzamengvidonto la materialojn
8) Okazos la ekzameno laŭ la antaŭe deciditaj horo kaj cirkonstancoj, ĉiuokaze la 8an de junio.
8) La gvidantoj fotokopios la testojn, kaj poste sendos la originalojn al Budapeŝto, kaj ili gardos fermitaj la kopiojn ĝis la pliaj instrukcioj.

Rimarkendas, ke la poŝtokostoj kaj eventualaj kostoj de la ekzamengvidontoj, luado de ekzamensalono kaj aliaj surlokaj kostoj ŝarĝos la organizontojn kaj ne UEA aŭ ITK.

Ĉiuj aliaj informoj pri la postuloj, niveloj, regularo, kostoj ktp. troveblas en la submenuoj de la ekzamenpaĝo: www.edukado.net/ekzamenoj/ker

Konkretaj organizaj laboroj komenciĝos nur en januaro, bv. ne atendi pli frue instrukciojn kaj apartajn informojn.

No comments:

Post a Comment