Sunday, 31 March 2013

Esperanto Science Review
Now, you can get the Esperanto Science Review online.

现在,你可以得到在线世界语科学评论。

Maintenant, vous pouvez obtenir l'espéranto Science Review en ligne.

இப்போது, நீங்கள் இணையத்தில் எஸ்பெராண்டோ அறிவியல் விமர்சனம் பெற முடியும்.

Kini, anda boleh mendapatkan Kajian Sains Esperanto di internet.

ປະຈຸບັນ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນວິທະຍາສາດເອສເປຣັງໂຕສຸດອິນເຕີເນັດ

Bây giờ, bạn có thể có được Đánh giá Khoa học Esperanto trên internet.

ตอนนี้คุณจะได้รับการทบทวนEsperantoวิทยาศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต

Ngayon, maaari kang makakuha ng Esperanto Science Suriin sa internet.http://scienca-revuo.info/

No comments:

Post a Comment