Monday, 19 January 2015

Kerja kosong untuk penutur Bahasa EsperantoKerja pemandu pelancongan bahasa Esperanto tidak perlu bahasa Inggeris. Yang penting adalah boleh bertutur bahasa Esperanto dengan baik.Esperantis dari dunia lain tidak boleh bertutur bahasa Inggeris.

世界语导游不需要英文,必备条件能操控流利的世界语 Esperanto.

75% of the world people do not speak a word of English...
http://www.bbc.co.uk/languages/guide/languages.shtml

http://parttimepost.com/jobs/pemandu-pelancong-bahasa-esperanto/

http://parttimepost.com/jobs/guru-bahasa-esperanto-2/

http://parttimepost.com/jobs/pegawai-berbahasa-esperanto/

http://parttimepost.com/jobs/esperanto-speaking-tour-guide-2/

Bahasa Esperanto akan jadi bahasa dunia. Anda boleh belajar secara online:

http://ms.lernu.net  ada lebih 40 bahasa boleh pilih

http://www.kurso.com.br   Muat turu percuma dari Brazil

No comments:

Post a Comment