Wednesday, 18 February 2015

Peranan Bahasa Esperanto di UNESCOThe role of Esperanto in UNESCO.Anda boleh baca lebih lanjut tentang peranan di tanggungkan oleh bahasa Esperanto, Persatuan Bahasa Esperanto Dunia (Uiversala Esperanto asocio) di UNESCO.世界语在联合国的角色,在联合国教科文组织的网站。


http://ngo-db.unesco.org/r/or/en/1100039679No comments:

Post a Comment