Sunday, 4 October 2015

Bilik Berita: Kongres Teknologi bahasa Esperanto
The KAEST will be held again in 2016. Get ready for the meet.

Kongres Teknologi Bahasa Esperanto akan berada di tahun 2016. Baca lebih lanjut di Wikipedia bahasa Melayu新闻稿发送:南洋商报,星洲日报,光明日报,光华日报,中国报,国际时报,东方日报

刊登在:
日讯)

2016年世界语科技应用大会(KAEST)已经决定在12月17 日举行。

马来西亚世界语研究小组文告指出,是项大会为两年一度。课题与研究报告很多,有时候会延长大会的时间,以便让参加大会的科技研究者能进一步进行讨论。

‘目前是在大马从事科技工作的科研人员,在籍的科技大学生都可以参加。在籍大学生可以取得近百分之五十的会费打折。可以让大学生在日后的履历表增加一栏国际经验。如果无法前往的科技人员还是大学生,可以把研究报告寄去大会工作组,可以在大会上分发给参加者阅读研究。’

‘有关详情,可以到大会的官方网站阅读。’

http://kaest.ikso.net/

维基百科只有马来文版

https://ms.wikipedia.org/wiki/Persidangan_Pemakaian_Bahasa_Esperanto_di_bidang_Sains_dan_Teknologi


另一方面,《联系》杂志举办的第二届世界语歌曲竞赛成绩已经揭晓。期望明年的竞赛能出现马来西亚的参赛者。

http://kontakto.tejo.org/2015/09/rezultoj-de-la-2-muzika-konkurso-de-la.html

此外,德国小镇哈茨山区黑尔茨贝格创立111周年纪念的歌唱比赛已经进入倒计时了。有关的总决赛将在下个月在该镇举行。该镇也是全球第一个世界语镇,目前有超过百多个世界语城镇已经和它结为姐妹城镇。也欢迎马来西亚的世界语城镇缔结情缘。

http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=80300003

关于世界语短篇小说翻译比赛还在收件当中,欢迎对翻译有兴趣的朋友,赶快动笔。

No comments:

Post a Comment