Tuesday, 22 November 2016

Belajar linguistik mengguna bahasa Esperanto di universiti Adam Mickiewicz, Poland


http://learn.esperanto.com


Using Esperanto to do a post graduate course in lingusitic in Poland famous universisty, Adam Mickiewucz.

使用世界语修读语文学。波兰著名的老牌大学提供这项课程。
Nova ebleco por magistraj studoj en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano (UAM) 
pri etnolingvistiko kun interlingvistika modulo 

La du-jaraj surlokaj studoj (en la Lingvistika Instituto, Fakultato de Moderna Filologio) estas ofertata la unuan fojon por gestudentoj el diversaj landoj. Ili entenas studobjektojn pri: 
Lingvistiko, kulturo, antropologio, Internacia kaj interkultura komunikado, Planlingvoj kaj esperantologio, Daŭrigo de la lingvoj angla kaj esperanto, komenco de la pola. La studoj okazos en esperanto kaj la angla, finiĝos per diplomlaboraĵo kaj fina ekzameno. Ili validas sume 120 ECTS (poentojn). 

Postuloj: 
baza (bakalaŭrea) universitata diplomo, meza scio de esperanto kaj la angla (B1 nivelo). Studkotizo (por landoj ekster Eŭropa Unio): 2500 EUR / studjaro. 
Poznano estas bone alirebla per trajno (meze inter Berlino kaj Varsovio) kaj aviadile, la loĝ- kaj manĝokostoj estas moderaj. 


Kandidatoj por 2017-19 estas bonvenaj jam nun anonci sian deziron (ikoutny@amu.edu.pl), fina limdato: 15.08.2017. La studoj komenciĝos fine de septembro 2017.

No comments:

Post a Comment