Monday, 24 November 2014

Esperanto is intangible heritage in PolandEsperanto telah disenaraikan di Warisan Budaya Tidak Ketara di negara Poland.Polish Heritage council listed Esperanto as the intangible heritage.

波兰文化遗产部列世界语为波兰的非物质文化遗产。

Laporan dari Facebook

Estimataj amikoj, adeptoj kaj simpatiantoj de Esperanto, karaj esperantistoj
en la tuta mondo !
Jen ĝojiga anonco pri la Epoka Novaĵo, ĉar dank' al pola samideano Kazimierz Krzyżak kaj lia intensa kunlaboro kun Polaj Parlamentanoj de la Parlamenta Grupo Subtenanta Esperanton
Pola Instituto de Nacia Kultura Heredaĵo kun helpo de landaj kaj eksterlandaj Eminentaj Subtenantoj, ni ĝisvivis la honoron ricevi aproban subskribon de la Pola Ministro pri Kulturo kaj Nacia Heredaĵo, permeson lokigi ESPERANTON sur Polan Liston de Nemateria Kultura Heredaĵo.
La sukcesa evento, iniciatita de Kazimiro Krzyżak kaj eminenta pola senatano prof. d-ro habil. Edmund Wittbrodt permesas estonte proponi ESPERANTON sur Unesko-Liston de Nemateria Kultura Heredaĵo de la Homaro.
Kun granda ĝojo salutas Edward Jaśkiewicz el pola urbo Szczecin (Ŝĉecin)


No comments:

Post a Comment