Wednesday, 5 November 2014

Perkembangan Bahasa Esperanto di ItaliGratulojn el MalajzioSANKTANĜELO DE BROLO (SICILIO) ELEKTAS ESPERANTON

La vilaĝestraro decidis, laŭ propono de la urbestro, la konsenton al la eŭropcela antaŭenigo de la lingvo Esperanto por ĝia plena utiligo en internaciaj rilatoj kaj en transkulturaj, sciencaj, politikaj, religiaj kaj ekonomiaj kadroj, favorante tiucele ĉiujn iniciatojn taksitaj utilaj al ĝia disvastigo kaj al lingvolernado.
Dum la pasinta lernojaro, jam estis lanĉita kurso por lokaj lernantoj, kun rimarkinda partopreno, kaj estis sukcese okazigita internacia poemkonkurso. La urbestro, Basilio Caruso, jam reasertis la prioritaton de kulturo kaj la konvinkon ke Esperanto diskonigos Brolon tra la mondo.

Danke al multaj lokaj iniciatoj, la provinco de Mesino estas nun la unua en Italujo laŭ kvanto de aliĝintoj al IEJ.

https://www.facebook.com/IEJesperanto/posts/725782010803174?fref=nf

Bahasa Itali


Sant'Angelo di Brolo (ME) SCEGLIE L'ESPERANTO
La Giunta del Comune di Sant'Angelo di Brolo ha deliberato, su proposta del Sindaco, l’adesione all’obiettivo europeo di promozione della lingua Esperanto per la sua piena utilizzazione nelle relazioni internazionali, in ambito transculturale, scientifico, politico, religioso ed economico, favorendo a tal fine tutte le iniziative ritenute utili alla sua diffusione e all’apprendimento linguistico.
Nello scorso anno scolastico, già era stato promosso un corso per gli studenti del luogo, con una notevole partecipazione, ed era stato indetto con successo un concorso internazionale di poesia, Il Sindaco, Basilio Caruso, ha ribadito la priorità della cultura e la convinzione che l'Esperanto farà conoscere Brolo al mondo.
Grazie alle numerose iniziative nell'area, la Provincia di Messina è ora la prima in Italia per iscritti alla Gioventù Esperantista Italiana | Itala Esperantista Junularo.No comments:

Post a Comment