Friday, 26 December 2014

Bilik Berita: KER peperiksaan pada bulan Mei,2015



Hari peperiksaan sijil Bahasa Esperanto telah di putuskan pada bulan Mei, 2015.

The KER Esperanto certificate testing date will in May 2015


http://www.loyarburok.com/2012/06/28/introducing-1st-esperanto-examination-center-malaysia/

新闻稿发送:南洋商报,星洲日报,中国报,光明日报,光华日报,国际时报

新闻刊登于:南洋商报全国版 


(日讯)
第四届全球世界语同步笔试的日期已经敲定在2015530日。

一年之计在于春,现在开始学习世界语,还来得及参加 B1(中级)的考试。世界语的语法简单,容易掌控,词汇量不多。欧盟的考试级别分为A1,A2 (初级),B1,B2(中级),C1,C2(高级)“

马来西亚世界语研究小组发表文告,呼吁有兴趣参加考试的马来西亚人关注这个欧盟承认的文凭,在欧洲的大学深造,可以被承认为二语,无需再修二语。特别是匈牙利,世界语已经是学生首选的外语。

文告指出,欧洲一些国家实行免费大学教育,马来西亚人应该多考虑一条不同的道路。正当英国的学费已经调高到一年九千英镑,不是一个普通家庭可以负担的数字。

世界语里头有60%拉丁文,30%德文,40%英文等等的欧洲语系,先学习世界语就更快速掌握其他的语文。台湾大学的部分医学院也是采用德文教材,这样,学习上更是事倍功半。’

该小组的首席研究员黄水来说,世界语的语文跳板的功能,获得联合国教科文组织1954年的承认及推荐。正如懂得闽南语的人,也懂得近半数的潮州话。同时,中国南方方言对学习马来西亚周边国家的语文,如泰语,越南语等都有很大的帮助。学习日文,韩文等等旧时代与中国有密切往来的民族语文,都起着很大的作用。

马来西亚世界语研究小组获得善心人士的支持,捐助考试费给两名原住民学员参加上述的考试。目前,该小组还在募捐多几个考试费用给贫困孩子参加上述考试。希望有意捐助考试费的社会善心人士,可以联系马来西亚世界语研究小组,电子邮箱: eomy2010@gmail.com 更多的资讯可以在马来西亚世界语研究小组网站取得。http://mesg2012.blogspot.com

马来西亚世界语研究小组目前也在筹备成立世界语佛教小组,有兴趣参加筹备工作的佛教界朋友,也请联系该小组。




No comments:

Post a Comment