Thursday, 4 December 2014

Newsroom: UNESCO mengesyorkan mengguna bahasa Esperanto 60 tahun
MESGo meraya bersama umum tentang UNESCO mengesyorkan mengguna bahasa Esperanto 60 tahun pada 2014.MESGo wish to thank UNESCO for recommending the use of Esperanto since 1954


新闻稿已发送:南阳商报,星洲日报,中国报,光华日报,光明日报,国际日报

刊登在:星洲日报大都会版  南洋商报全国版

( 日讯)

马来西亚世界语研究小组欢迎大家一起来欢庆落在十二月的世界语重要的节日。

该小组首席研究员黄水来说,世界语 (Esperanto) 越来越是国际上使用的一种重要语文,要感谢联合国教科文组织在六十年前,推荐使用一个简单易学且公正的语文。

今年的十二月与往年的十二月有点不同,因为今年多了一个联合国教科文组织情牵世界语六十周年纪念日。’

联合国教科文组织在19541210日在南美洲的乌拉圭国家举行的大会上,通过了议决案,推荐学校教导世界语。此外,在1985年在保加利亚的苏菲亚举行的联合国教科文组织大会,也通过议决案,呼吁非政府组织使用世界语。

黄水来也说,1215日是世界语创建人柴医生的生日,从九十年代开始,这个节日也转换了角色,从生日变成了文学日。因此,1215日是世界语文学日。

世界语不单是简单易学,还能帮助小孩子提升注意力,同时,能减缓患上老年痴呆症。此外,最近巴西的研究也显示了,世界语可以协助失读症的孩子做的更好。希望本地的心理学系的学生,能更加投入有关的研究,例如,世界语是否能大开自闭症孩子的沟通能力,让特殊群体能过得更好的日子。’

黄水来也指出,上个月初,波兰的文化遗产委员会已经列世界语为该国的非物质文化遗产,并将在明年申请联合国教科文组织的非物质文化遗产项目。

有兴趣知道更多的世界语活动,可以跟随马来西亚世界语研究小组的面子书页面,还是常到马来西亚世界语研究小组的网站浏览 http://mesg2012.blogspot.com 也可以发电子邮件共同讨论研究,电子邮箱: eomy2010@gmail.com


另一方面,由中国国际电台世界语部主办的《茶与爱情》短片比赛,已经在上个月底截至收件,超过二十个国家的作品将会陆续的在中国世界语电台的网站供观众的投票。欢迎大家踊跃参加投票,选出你的所爱。 http://esperanto.cri.cn

2 comments:

 1. Hi, is there any Esperanto meet up in Malaysia for new learners?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saluton Lynn

   As far as we know, there is none yet at the moment. Some did it early of the year.

   You may like to search the Facebook group of the states in Malaysia and propose your programme.

   Dankon pro via intereso.

   Delete