Thursday, 22 May 2014

Esperanto Scout Camp in HungaryEsperanto Pengakap Persidangan Summer diadakan di Hungary.ஹங்கேரி நடைபெற்ற Esperanto, சாரணர்கள் கோடைக்கால மாநாடு.

世界语童子军夏季大会在匈牙利举行

esperantoลูกเสือประชุมฤดูร้อนที่จัดขึ้นในฮังการี

Hội nghị Quốc tế ngữ mùa hè hướng đạo sinh được tổ chức tại Hungary.

http://ijs.hu/eo
No comments:

Post a Comment