Wednesday, 26 December 2012

75% do not speak EnglishPli ol 75% homoj sur la tero ne parolas unu vorton de la angla

ຫຼາຍກວ່າ 75% ປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາຄໍາຂອງພາສາອັງກິດ

Hơn 75% số người trên trái đất không nói được một từ tiếng Anh
More than 75% people on the earth do not speak a word of English.

பூமியில் 75% க்கும் அதிகமான மக்கள் ஆங்கிலம் ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டாம்

Более 75% людей на земле не говорят по-английски

سے زیادہ 75 فی صد زمین پر لوگوں کو انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولتے

Lebih daripada 75% orang di bumi tidak bercakap perkataan Bahasa Inggeris.

భూమి మీద 75% కంటే ఎక్కువ మంది ఆంగ్ల పదం మాట్లాడడం లేదు

英国广播公司说,全球有75%的人不会一个字的英文。随着殖民地的消失,殖民语文就要消失了。看看第六条。 Read No 6

http://www.bbc.co.uk/languages/guide/languages.shtml


No comments:

Post a Comment