Thursday, 20 December 2012

Esperanto twin towns 世界语姐妹城镇

The links of infomation that you might be interested to make your town a part of the Esperanto world.

你想你的城镇成为世界语姐妹城镇吗?

Ang mga link ng infomation na maaari kang maging interesado upang gawin ang iyong bayan ng bahagi ng mundo Esperanto.




உங்கள் நகரம் எஸ்பெராண்டோ உலகின் ஒரு பகுதியாக செய்ய ஆர்வமாக இருக்கலாம் என்று தகவல் மற்றும் இணைப்புகள்.

Các liên kết Thông tin bạn có thể quan tâm để làm cho thành phố của bạn là một phần của thế giới Esperanto.

การเชื่อมโยงของข้อมูลที่คุณอาจจะสนใจที่จะทำให้เมืองของคุณเป็นส่วนหนึ่งของภาษาโลก

Die skakels van infomation dat jy dalk belangstel om jou dorp 'n deel van die Esperanto wêreld.

మీ పట్టణం ఎస్పరాంటో ప్రపంచ భాగంగా చేయడానికి ఆసక్తి ఉండవచ్చు సమాచారము యొక్క లింకులు.

あなたの町エスペラントの世界の一部にして興味があるかもしれないというINFOMATIONのリンク。

ລິ້ງຄ໌ຂອງ infomation ວ່າທ່ານອາດຈະເປັນທີ່ສົນໃຈເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງຂອງທ່ານສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂລກເອສເປຣັງໂຕໄດ້

From USA Esperanto

From Germany

No comments:

Post a Comment