Thursday, 20 December 2012

Learn Esperanto firstIf the British also recommend learning Esperanto, why Malaysians are still in doubts?

如果英国人都说世界语好,为何马来西亚人还在怀疑?

Kalau orang Britain pun kata Bahasa Esperanto bagus, kenapa rakyat Malaysia masih ragu-ragu ?

ຖ້າອັງກິດໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຮຽນເອສເປຣັງໂຕ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາເລເຊຍຍັງຢູ່ໃນສົງໃສ?
ถ้าอังกฤษยังแนะนำให้เรียนภาษาทำไมมาเลเซียยังคงอยู่ในความสงสัย?

Kung ang British rin namin ang pag-aaral ng Esperanto, bakit Malaysians sa alinlangan pa rin?

பிரிட்டிஷ் மேலும் மலேசியர்கள் சந்தேகம் இன்னும் ஏன் எஸ்பெராண்டோ, கற்றல் பரிந்துரை செய்வது?


Nếu người Anh cũng khuyên bạn nên học Esperanto, tại sao người Malaysia vẫn còn nghi ngờ?Lihat di sini Tim Morley

Watch Tim Morley said


看看 Tim Morley 怎么说No comments:

Post a Comment