Saturday, 8 December 2012

Chinese Eo Commerce 中国世界语商年会
The 6th China Esperanto Commerce Congress was held in early November, 2012
第六届中国世界语商人年会,201211月上旬举行。

6 வது சீன எஸ்பெராண்டோ வர்த்தக காங்கிரஸ், 2012 நவம்பர் தொடக்கத்தில் நடைபெற்றது

Perniagaan Esperanto Kongres telah diadakan pada awal November, 2012

ການຄັ້ງທີ 6 ຈີນເອສເປຣັງໂຕການຄ້າກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນໃນຕົ້ນປີພະຈິກ, ປີ 2012

6 Esperanto Thương mại Quốc hội Trung Quốc đã được tổ chức vào đầu tháng mười, 2012

6 จีนภาษาพาณิชย์รัฐสภาที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน, 2012

6 వ చైనా ఎస్పరాంటో కామర్స్ కాంగ్రెస్, 2012 నవంబరు మొదట్లో జరిగింది

No comments:

Post a Comment