Tuesday, 11 December 2012

Esperanto buddhism 世界语佛教


The Chinese Esperanto monk. He was interviewed by an American Esperantist.

中国的世界语法师,妙慧法师,接受爱尔兰旅游作家的世界语人的访问。

Esperanto sami Cina. Dia ditemubual oleh Esperantist Amerika.

சீன எஸ்பெராண்டோ துறவி. அவர் ஒரு அமெரிக்க எஸ்பிராண்டிஸ்ட் பேட்டி.พระภิกษุสงฆ์จีนภาษาโลก เขาถูกสอบปากคำโดย Esperantist อเมริกัน

Esperanto nhà sư Trung Quốc. Ông đã được phỏng vấn bởi một Esperantist Mỹ.No comments:

Post a Comment